Fars morfars biografi

Claus Johansen, blev født 2 Aug 1846 i Tværskov i Vigerslev sogn, Odense amt. Hans mor var 23-årige ugifte Sissel Margrethe Johannesdatter (1823-1855), som i efteråret 1845 havde været sammen med den 2 år ældre smedesvend Hans Espensen (1821-1887) fra Rørup. Han bliver udlagt som far til Claus.

Margrethe opholdt sig i 1845 (folketælling 1. februar) hos gårdmand Hans Jørgensen og hustru Karen Marie Jensen i Vigerslev. Da Claus bliver født i Tværskov, og da husmand Claus Larsen, Tverskov er fadder, antager jeg, at Claus er født hos husmand Claus Larsen og hustru Kirstine Jørgensdatter i Tværskov, Vigerslev sogn. Her opholdt hun sig i 1850 (folketælling 1. februar). 

Margrethe og Hans Espensen bliver ikke gift. Hans giftede sig i stedet 12 Dec 1845 med den 26-årige Johanne Margrethe Mathiasdatter XE "Johanne Margrethe Mathiasdatter"  fra Eskilstrup og nedsatte sig senere som smed i Eskilstrup, Skovby sogn på Nordfyn. 

Claus bliver båret til dåben 30 Aug 1846 i Vigerslev kirke, Skovby herred af Karen Marie Johannesdatter (moderens 7 år ældre søster) og døbt Claus Johannesen, men omtales siden som Claus Johansen. Faddere var føromtalte husmand Claus Larsen, Tværskov, tjenestekarl Andreas Carl Madsen af Søndersø, indsidder Hans Jørgensen og hustru Karen Marie Jensdatter i Vigerslev.

Claus bliver konfirmeret Mikkelsdag, 29 Sep 1860 i Vigerslev kirke, og får ved denne lejlighed flg. dom angående opførsel: meget god, og kundskaber: god. Ved konfirmationen opholder han sig ikke længere hos Claus Larsen, men er nu hos gårdmand Rasmus Andersen, Ryehuus i Vigerslev, hvor han er plejebarn.

Efter sin konfirmation rejser Claus 1. maj 1861 til Søndersø, formentlig som tjenestedreng på en gård. 1 Nov 1863, rejser han til Lunde og vender senere tilbage til Søndersø. 1 Nov 1865 rejser han til Sanderum, hvorfra han den 1. november 1870 ankommer til Brændekilde.

Den 1 Maj 1872 rejste han til Sverige, Han ankom via Ljungby sogn til Södra Ljunga i Kronobergs län i Småland (ca. 120 km. nordøst for Helsingborg), hvor han arbejdede på Mjäryd Norragård. Herfra rejste han 2. maj 1874 tilbage til Danmark og ankom til Brændekilde 1 Jun 1874 og bosatte sig i Brændekilde Væde (ca.3 km. NV for Brændekilde)

Under sit 2-årige ophold i Sverige han har sikkert tjent sig en god skilling, for da han i 1877 gifter sig står han som husmand, hvilket antyder, at han er herre i eget hus.

Gift  4 Dec 1877, Brændekilde kirke, Odense amt, med Johanne Kirstine Pedersen (1852-1881).

Sammen får de Peder Christian Johansen, født 10 Okt 1877. Han døbes samme dag Claus og Johanne bliver gift. Peder dør 2½ år gammel 26 Feb 1880 og begraves  3 Mar 1880 i Brændekilde kirke.

Da er Johanne allerede gravid igen, og hun føder 12 Aug 1880 en søn, som også døbes Peder Christian Johansen. Han bliver hjemmedøbt 17 aug 1880, båret til dåben af husmand Christen Pedersens kone, faddere var husmand Rasmus Larsen, husmand Christen Pedersen og husmand Peder Chr. Mørk. Han dør 6 måneder gammel, 24 Feb 1881, og begraves  2 Mar 1881 i Brændekilde kirke.

4½ måned senere,  den 4 Jul 1881, dør Johanne, kun 29 år gammel. Hun begraves  9 Jul 1881 i Brændekilde kirke.

Claus møder senere Maren Johanne Pedersen (1848-1888). Maren havde fra et tidligere forhold datteren Kathrine på 3½ år. Maren  nedkommer 12 Nov 1882 med deres fælles barn  Johanne Kirstine Johansen. Hun bliver døbt, 22 Dec 1882 i Brændekilde kirke, båret til dåben af husmand Rasmus Madsens kone, faddere var husmand Poul Chr. Knudsen, husmand Peder Hansen og husmand Rasmus Madsen.

Vædehuset er det lille hus til venstre for gården Favrholm i Brændekilde

Samme dag, den 22 Dec 1882, bliver Claus og Maren bliver gift, forlovere var forpagter Jørgen Pedersen, Oddegaard og husmand Poul Chr. Knudsen v. Stærmose.

Johanne dør 5 måneder gammel 25 Apr 1883, og begraves  3 Maj 1883 i Brændekilde kirke.

British King forlader havnen

Claus og Maren får yderligere to børn: Sidsel Margrethe Johansen, født 29 Apr 1884 og Hans Peder Johansen, født  8 Sep 1885.

Maren dør kun 40 år gammel 17 Sep 1888 i Brændekilde, og begraves 21 Sep 1888 i Brændekilde kirke.

Claus er nu alene med tre børn og enkemand for 2. gang, og han mister øjensynlig lysten til at være i Danmark og beslutter sig for at udvandre til Amerika. I maj 1889 køber han billet på en kontrakt, som er dateret 15 maj 1889. Til myndighederne oplyser han at han vil til Chicago.

Kathrine anbringes på fattiggården i Brændekilde, hvor hun opholder sig i 1890 (iflg. folketællingen). Her dør hun, kun 13 år gammel 25 Jul 1891, og begraves 30 Jul 1891 i Brændekilde kirke.

Margrethe og Hans Peder kommer i pleje hos arbejdsmand daglejer Rasmus Madsen og hustru Marie Kristine Jørgensen i Vædehuset i Brændekilde, og Claus rejser til Amerika.              Se printervenlig version

Claus Johansen med 'sine' børn. Fra venstre er det  Margrethe, Hans Peder og så antager jeg at pigen umiddelbart til venstre for Claus er Kathrine. Billedet kan være fra 1888-1889, efter Marens død og før Claus rejser til Amerika.

 

Hjem DIS Danmark Mine links Family Search Folketællinger Arkivalieronline Andre familier

 

Tilbage