Gode Genealogiske Links

Ordbøger:

                     Ordbog over det danske Sprog  http://ordnet.dk/ods/

                     Ordbog for slægtsforskere        http://www.saack.dk/index_ordbog.htm  omregningstabeller, romertal, skæve helligdage mm.

                     Den gamle ordbog                   http://stass.dk/site/page/Den-gamle-ordbog.aspx

                     Holbergordbog                        http://holbergordbog.dk/  Ordbog over Ludvig Holbergs sprog  

                     Grønlandsk ordbog                  http://slaederejsen.skolemedia.dk/materialer/2indsigt/dansk/s2_groenland_ordbog.htm

                     Store danske Encyklopædi      http://www.denstoredanske.dk/

Kalendere:

                     Dansk kalender                      http://www.rmadsen.dk/kal/ (kalender 1500-2099, Jydske lov og Grundloven, mm.)

                     Bauers kalender                     http://www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm

                     Programmet Dage                  http://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/andre-hjaelpeprogrammer/kalender/kalenderprogrammet-dage

                     Verdensur og kalender            http://www.timeanddate.com/

                     Fødselsdagskalender              http://www.paulsadowski.org/BirthDay.asp

Arkiver mm.:

                     Arkivdatabasen Daisy             http://www.sa.dk/daisy/ (søgning og bestilling af arkivalier)

                     Arkivalier online                      http://www.sa.dk/ao/ (kirkebøger og folketællinger)

                     Dansk Demografisk Database http://ddd.dda.dk/kiplink1.htm (indtastede kirkebøger og folketællinger)

                     Udvandrerarkivet                     http://www.emiarch.dk/search.php3?l=da (ud- og indvandrede)

                     Passagerlister ISTG               http://immigrantships.net/index.html  (emigrantskibe)

                     Hovedstadsarkiver                  http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/index.htm 

Databaser:

                     Dansk Kirkegårds Index          http://www.stegemueller.dk/dki (billeder af gravsteder)

                     Find en grav                           http://www.findengrav.dk/ (billeder af gravsteder)

                     GEDCOMP                            http://www.lklundin.dk/gedcomp/index.php (sammenligning af databaser)

                     Krabsens Stednavnedatabase  http://www.krabsen.dk/stednavnebase (stednavne i Danmark)

                     Cyndi's List                            http://www.cyndislist.com (mange genealogiske links)

                     Dansk Biografisk Leksikon      http://www.runeberg.org/dbl/

                     Dansk Slægtsgårdsforening    http://www.slaegtsgaardsforeningen.dk

                     Danske kirkebilleder               http://www.slaegtogdata.dk/kilder/kirkebilleder

                     Sognekort                              http://www.slaegtogdata.dk/kilder/sognekort

                     Bornholmske kirkebøger         http://www.kirkebog.dk/

                     Københavns døde                   http://www.politietsregisterblade.dk/

                     Godsarkiver mm.                    http://www.anefund.dk/

                                                                 Her er flere gode links ...

 

Hjem DIS Danmark Mine links Family Search Folketællinger Arkivalieronline Andre familier

 

Tilbage