Claus i Amerika

Rev 28jan10
 

 

Rev 7nov08

Efter at Claus ankommer til Kenosha, erklærer han, at han agter at blive amerikansk statsborger og i øvrigt fraskrive sig troskab overfor Danmark og specielt den danske konge Christian IX!

3. juni 1889 ankommer S/S British King til Philadelphia i staten Pensylvania. Skibet var sejlet fra Liverpool omk. 14 dage forinden. På passagerlisten er opført Chas Johanson, en 42 år gammel landarbejder fra Danmark, som ville til Minnesota. Det er med stor sikkerhed Claus, som er rejst fra Fyn via Hull til Liverpool.

Han ankommer i al fald til Philadelphia i juni 1889, jvf. dokumentet nedenfor.

Han fortsætter til Minnesota, måske til Albert Lea ca. 150 km. syd for Minneapolis. Formentlig her opholder Claus's ½-søster Bodil Marie Rasmussen sig. Hun emigrerede i 1882 og har formentlig været den direkte årsag til at Claus besluttede sig for at rejse til Amerika.

Nekrologen over Claus fortæller, at han efter en kort tid i Minnesota kom til Kenosha i staten Wisconsin

Sammen fik Claus og Ane børnene: 

Karl Kristian Johansen, født 7 Jun 1894 (år usikkert) Pleasant Prairie. Han dør formodentlig som spæd.

Christian Hans Johansen, født 9 Sep 1895, i Pleasant Prairie, WI.

 

Også i Amerika blev der foretaget folketællinger.

Folketællingen i 1900 fortæller, at de boede i Pleasant Prairie i Kenosha med 5 årige Christian. De boede til leje, og Claus var daglejer (grøftegraver), han kan læse og tale, men ikke skrive engelsk, Ane kan hverken læse, skrive eller tale engelsk.

 

I 1910 boede de stadig til leje i Pleasant Prairie. De kan nu begge læse, tale og skrive engelsk, Claus er taglægger (tegl), og Ane arbejder ikke, Christian er nu 15 år og arbejder på en farm.

 

Kort over Racine (øverst) og Kenosha Counties, adskilt af den røde linie. Hvert County er igen inddelt i Townships.

Kenosha ligger i staten Wisconsin, ca. 100 km. nord for Chicago

Claus har fået sig en god veninde Ane Kirstine Jensen. Måske har de mødt hinanden i Minnesota, og sammen rejst til Pleasant Prairie, som er et Township syd for Kenosha i staten Wisconsin, hvor de bosætter sig. Den 31. december 1890 bliver de gift i Kenosha, og hun bliver hans tredje kone.

Ane Kirstine Jensen var født 24 Mar 1852 i Døjringe, Munke Bjergby sogn i Sorø amt, datter af ugifte Karen Marie Hansdatter, og som barnefader bliver udlagt Jens Andersen af Tystrup. Ane bliver døbt påskedag, 12 april 1852 i Munke Bjergby kirke, Alsted herred.

 Karen Marie Hansdatter var født 3. feb 1822 i Døjringe, Sorø amt, og var også ’uægte’ barn, hun tjente og boede i 1852 hos Jens Christensen i Munke Bjergby.

 Ane Kirstine lever de første år hos gårdmand Jens Christensen i Munke Bjergby, men da han dør 1. februar 1853 (det er uvist hvad der sker med hans kone Ane Cathrine) kommer Ane Kirstine i pleje hos sin morfar Hans Christensen og Sidse Hansdatter i Døjringe. Her opholder hun sig også ved folketællingen 1855 og 1860. Hun blev konfirmeret 8. apr 1866 i Munke Bjergby kirke. I 1870 er hun 18 år og tjener hos Rasmus Rasmussen i Døjringe.

 I 1876 er hun sammen med Niels Jacobsen og den 18. jan 1877 nedkommer Ane i Munke Bjergby med en søn, som 23. feb 1877 i Munke Bjergby kirke bliver døbt Hans Christian Jensen. Han kommer i pleje, og ved folketællingen 1. februar 1880, er han 3 år og opholder sig hos Rasmus Kristiansen i Rude Eskildstrup, Munke Bjergby sogn (i folketællingen betegnes han som søsterdattersøn til Rasmus's kone Sofie Hansen). Hans Christian dør 7 år gammel 14. april 1884 og begraves 19. april 1884 i Munke Bjergby kirke.

Ved Hans Christians død i 1884 var han stadig plejebarn hos Rasmus Kristiansen i Rude Eskildstrup.

 I 1880 går det galt for Ane igen. Hun bliver gravid og føder 18. nov 1880 i Munke Bjergby en datter, som 19. dec 1880 bliver døbt Karen Jensine Hansen, i Munke Bjergby kirke, Alsted herred. Faderen er tjenestekarl og røgter i Tersløse, Niels Peder Hansen.

 I Munke Bjergby sogns kirkebog er indført en vielse den 30. april 1880 mellem Ane Kirstine Jensen af Døjringe og Niels Peder Hansen. Han er født 2. august 1847 i Vedde, Munke Bjergby sogn, som søn af husmand Hans Jensen og hustru Ane Kirstine Nielsdatter. Vielsen bliver dog annulleret den 10. april, og navnene i kirkebogen bliver overstreget.

I 1882 er Ane i stedet emigreret til Amerika og efter en tid i Minnesota kommer til Pleasant Prairie, hvornår ved jeg ikke med sikkerhed, men meget tyder på, at det skete omkring 1888-1889. Med sig havde hun sin datter Karen.

 

Ane eller Anna, som hun kaldte sig, døde 67 år gammel, 7 Jun 1919 i Kenosha, WI og begraves 10 Jun 1919 på Truesdell Cemetery, Kenosha, WI. 

Claus er nu enkemand for tredje gang!

Tv: Annas dødsattest, hvoraf det bl.a. fremgår at hun døde af af myocarditis (betændelse i hjertemusklen). Iflg. dødsattesten skulle være begravet på Truesdell Cemetery.

På Johnson gravstedet på Vale Cemetery i Kenosha står en gravsten med hendes navn, så hun må være flyttet hertil!

Claus døde, 82 år gammel, 30. juli 1929 i Somers, WI, og begraves 1. august 1929 på Vale Cemetery i Kenosha, WI.

Tv. Claus’s dødsattest, hvoraf det bl.a. fremgår, at han døde af komplikationer (septicaemia=blodforgiftning) efter udtrækning af 2 tænder. Det fremgår også af dødsattesten, at Claus residerede i Somers, så måske har han boet hos Carrie og Julius.

Vale Cemetery, Pleasant Prairie i Kenosha.

Ane og Claus's gravsten kan skimtes bag busken th.

Til venstre ses nekrolog over Claus, hvoraf det fremgår, at han døde, hos sin datter Mrs. Julius Swaenpoel i Somers, 3 dage før sin 84 års fødselsdag (han var dog kun 82 år), af blodforgiftning opstået efter et snitsår i armen!  Desuden oplyses det, at han efterleves af en søster, Mrs. Fred Anderson, som også bor i Kenosha!

Kopi af vielsesprotokollen, der viser Ane og Claus's vielse i Kenosha 31. december 1890
Ane eller Anna, som hun kaldte sig blev syg og døde, 67 år gammel, 7. juni 1919. Hun begraves 10. juni 1919 på Truesdell Cemetery, Kenosha. Hun flyttes senere til Vale Cemetery i Kenosha, hvor Claus siden begraves. Tv. ses Annas dødsattest.
Folketællingen i 1920 fortæller, at Claus og Christ, som Christian nu kalder sig, boede på Geneva Road i Kenosha, i et hus som Christ ejer. Det er ikke muligt at læse, hvad de arbejdede med.

Anes datter Karen Jensine Hansen var i 1916 blevet gift med belgiskfødte Julius Swaenepoel. Han var farmer, og de havde bosat sig i Bristol vest for Pleasant Prairie. Han kunne sikkert ikke udtale Karen, for hun kaldte sig siden for Carrie.

Christ giftede sig 22. juni 1929, 2 måneder før sin fars død, med Melvine, som var af tysk afstamning.

Stenen på Claus og Annas grav på Vale Cemetery, Pleasant Prairie, Kenosha.

 

Hjem DIS Danmark Mine links Family Search Folketællinger Arkivalieronline Andre familier