Det skete i min verden

i verden udenfor

sådan så jeg ud

 

   

1945 Danmarks befrielse

 

1947 Frederik IX krones

 

1949 Første nr. Anders And & Co. i DK

 

1951 Statsradiofonien starter fast TV

 

1953 Fri hastighed på de danske veje

 

1954 Første mandlige sygeplejersker

 

1956 Folkepension indføres

 

1957 Sputnik I opsendes

 

1959 M/S Hans Hedtoft forliser

 

1961 Valgretsalderen fra 23 til 21 år

 

1962 OMS indføres

 

1964 Den Lille Havfrue mister hovedet

 

1965 TV Avisen sendes første gang

 

1967 10% Moms indføres

 

1968 CPR registeret etableres

 

1969 Første menneske på månen

 

1970 Kildeskatten indføres

 

1972 Margrethe II bliver dronning

 

1973 Danmark bliver medlem af EF

 

1974 Nu 13 tegn på tipskuponen

 

1976 Tove Ditlevsen dør

 

1978 TV Avisen sendes i farver

 

1980 Vejle-Fjord broen indvies

 

1981 Første IBM PC

 

1984 Første naturgas fra Nordsøen

 

1985 Første udgave af Windows

 

1986 Oluf Palme myrdes

 

1987 TV3 starter

 

1988 TV2 starter udsendelser

 

1990 Dagbladet Land og Folk lukker

 

1992 Windows 3.2 udgives

 

1994 Færgen Estonia forliser

 

1996 Kunstmuseet Arken i Ishøj åbner

 

1998 Storebæltsbroen indvies

 

2000 Øresundsbroen indvies

 

2001 Terror mod World Trade Center

 

2003 Rumfærgen Columbia forulykker

 

2005 Operaen på Holmen i KBH åbnes

 

2006 Muhammed tegninger i Jyllands P

 

2008 25-øren afskaffes

  

Jeg er født et kvarter over syv en kold vintermorgen, den 18. januar 1945 i Sæby, Holbæk amt. Anden Verdenskrig skulle snart slippe sit tag i vort land, og vi skulle gå mod lysere tider.

 Jeg gik i skole i den lokale kommuneskole i Sæby. En lille undselig skole (dog ikke stråtækket), hvor vi lærte at læse, skrive og regne samt fik grundlæggende viden om fysik, geografi, historie og religion. Det tog 7 år, og så var det kapitel afsluttet. Det var i 1959, og samme forår blev jeg konfirmeret.

 Da jeg ikke på det tidspunkt havde besluttet mig for en uddannelse startede jeg 1. november på Høng Efterskole. Det varede 6 måneder, og derefter valgte jeg at gå mælkevejen. Jeg ville være mejerist.

 Jeg startede derfor den 1. maj 1960 som mejerielev på Høng Andelsmejeri (A/M), hvortil min far leverede mælk og var andelshaver. Uddannelsen var dengang indrettet således, at man skulle være på flere forskellige mejerier, for at sikre en alsidig uddannelse.

Efter 1½ år i Høng, hvor jeg hovedsagelig lærte at lave smør, fortsatte jeg derfor til Kirke Stillinge A/M, hvor jeg lærte at lave flere forskellige slags ost.

Sidste del bestod i kedel- og maskinpasning, og det foregik på Orø A/M, hvor jeg var fra 1. november 1962 til 31. oktober 1963. Høng og Orø mejerier var små med under 5 mill. kg. indvejet mælk om året. Kirke Stillinge var med næsten 10 mill. kg noget større. De er nu alle, tillige med hundredvis af andre mejerier i Danmark, nedlagt.

Uddannelsen blev afsluttet med et 6 måneders ophold på Dalum Mejeriskole syd for Odense. Efter bestået eksamen var jeg i april 1964 mejerist.

 Så var det tid til aftjening af værnepligten. Det foregik i Civilforsvaret på Bornholm, hvor jeg blev CF-er i Allinge. Efter 6 måneders grunduddannelse i katastrofeførstehjælp samt brand- og redningstjeneste, blev jeg udtaget til værnepligtig befalingsmand og skulle derfor 6 måneder på Gruppeførerskole i Hobro. Herefter returnerede jeg til Bornholm og var gruppefører i 6 måneder. Det gav lyst til at fortsætte, så jeg skulle igen på skole. 1. november 1965 startede jeg på et 6-måneders kursus på Bernstorff Slot i Gentofte. Efter 3 måneder i Allinge som delingsfører, var jeg på skole igen. Denne gang sektionslederklasse på Bernstorff Slot i Gentofte. Det tog 3 måneder, så var jeg sektionsleder af reserven og skulle som sådan gøre tjeneste på Civilforsvarets kaserne på Sandholt Slot på Sydfyn.  

 For at komme videre med en karriere i Civilforsvaret manglede jeg en realeksamen, hvorfor jeg startede på et realkursus, som foregik på Fyns Studenterkursus i Odense. Det var en toårig aftenskole (mandag-fredag fra 18 til 23), og det lod sig gøre med velvilje fra min kollegers side i CF-korpset, for der var samtidig vagter, der skulle passes. Men det gik, som det skulle med min eksamen. Det gjorde det imidlertid ikke i korpset. Der skulle spares. Sandholt skulle nedlægges, og jeg blev flyttet til Middelfart og senere, efter en kort periode uden for korpset, hvor jeg arbejdede som mejerist på Mejeriet Odense, kom jeg til CF kolonnen i Hillerød. Der mistede jeg til gengæld lysten til at arbejde i Civilforsvaret.

 Derfor startede jeg 1. oktober 1970 som EDB operatør på I/S Datacentralen i København. EDB var i sin spæde barndom, men i rasende udvikling. Her fik jeg en uddannelse i den elektroniske databehandlings grundprincipper samt i betjening af diverse maskiner og andet udstyr, som i voksende mængde og forskellighed blev anvendt på Datacentralen til løsning af de forskellige og store administrative opgaver især for staten. Det var især opgaver som løn for alle offentlig ansatte, told- og skatteregnskab, import- og eksportregnskab og det nye centrale motorregister, som var blevet etableret i 1958. Efter nogle år skiftede jeg job og blev systemprogrammør.

 I 1986 trængte jeg til luftforandring og nye udfordringer, og skiftede derfor til Værdipapircentralen i Taastrup, hvor jeg også skulle arbejde som systemprogrammør. Det blev på et nyt projekt, hvor vi skulle udvikle et handels- og informationssystem til Københavns Fondsbørs. Et system som skulle gøre det muligt for aktie- og obligationshandlerne at købe og sælge værdipapirer via deres PC eller eget større EDB anlæg. Det skulle være opkoblet til et centralt anlæg på VP, hvor transaktionerne blev udført, og hvorfra de samtidig kunne få alle relevante informationer om omsætning, kurser osv. Det var et meget spændende projekt og det blev en revolutionerende afløsning for den gammeldags auktionsform, hvorunder værdipapirer hidtil var blevet handlet.

 Det gik i luften i 1987 og blev en stor success. Men det levede desværre kun i 15 år, for udviklingen medførte, at Københavns Fondsbørs indgik en samarbejdsaftale med Stockholms Fondsbørs, som bl.a. medførte, at al elektronisk værdipapirhandel, som tidligere blev afviklet i København nu skulle afvikles på et nyudviklet system placeret i Stockholm. VPs system blev derfor slukket og skrottet i 2002!

 Jeg overgik til nye arbejdsopgaver i PC gruppen som supporter og senere som indkøber af IT udstyr.

 Min tid som almindelig erhvervsaktiv sluttede den 31. december 2006. Nu er jeg på efterløn, og kan nyde mine interesser og hobbies fuldt ud.

 Og jeg har fået en ny hobby. Efter at have taget erhvervskørekort til bus og taxi, så hygger jeg mig med at køre som limousinechauffør. Jeg kører mange forskellige køretøjer, veteranbiler, busser og store limousiner. Det er en speciel fornøjelse at køre ved forskellige festlige lejligheder for glade og forventningsfulde mennesker, som ønsker sig en god og særlig oplevelse.

                         

2007

1953

1962

 

1968

Tilbage til Forsiden